06 – 25 54 19 02 info@leyskin.nl

Privacyverklaring

 

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Leyskin acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd aan de hand van de AVG. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit brengt met zich mee dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Leyskin is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen

 

 1. Algemene persoonsgegevens van klanten worden door Leyskin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegeven is:

 • het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Leyskin de volgende algemene persoonsgegevens van u vragen:

 

 • NAW-gegevens
 • Vast – en/of mobiel telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres.

 

 

 

 

 1. Bijzondere persoonsgegevens van klanten worden door Leyskin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Het kunnen afstemmen van de behandeling op de individuele klant, rekening houdend met indicaties en mogelijke contra-indicaties voor behandelingen;
 • Uitsluiten van verkeerd toepassen van producten en/of behandelingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst en toestemming.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Leyskin de volgende bijzondere persoonsgegevens van u vragen:

acne; alcoholgebruik; allergieën; behandeling dermatoloog; behandeling plastisch chirurg; beroep; bloeddruk; chronische ziektes; couperose; depressie; diabetes; drugsgebruik; foto’s/video’s; geslacht; hormoontherapie; huidaandoeningen; huidconditie; huidverzorgingsproducten; huisarts; kanker; koortsblaasjes; medicijngebruik; rookgedrag; rosacea; sportgedrag; voedingspatroon; voedingssupplementen; water en cafeïne inname per dag; zonbeschermingsproducten; zongedrag; zwangerschap.

 

Uw persoonsgegevens worden door Leyskin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig, om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Er bestaat een wettelijk plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Leyskin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, nieuwsbrieven en productinformatie via info@leyskin.nl.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De toestemming voor de nieuwsbrief is aangevinkt via Salonized privacy beleid persoonsgegevens;
 • Gerechtvaardigd belang.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Leyskin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden door Leyskin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is en zolang men in het administratieve systeem van Leyskin opgenomen staat.

 

 

 

 

 

Google Analytics en cookies

Leyskin maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Wij hebben hier geen invloed op. Wij laten de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk anonimiseren. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

 

Verstrekking aan derden en beveiliging

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma (Salonized);
 • Het hosten van onze website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Leyskin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Leyskin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

 

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday